Jan Benjamins 1907 - 1940

Jan Benjamins groeide op in een gezin van negen kinderen. Hij werd arbeider op de Cooperatieve Aardappelmeelfabriek en probeerde zich op te werken door de verkoop van dranken aan particulieren.

Jan Benjamins.


Dankzij zijn goede manieren verkreeg hij een uitgebreide klanten- en kennissenkring onder de Coevorder welgestelden. Buiten zijn werkkring was hij gewend zich keurig te kleden, in 't pak en met vlinderdasje.

Jan Benjamins trouwde in 1935 met Hendrikje Meier en het jongepaar kreeg de beschikking over een gedeelte van de boerderij van molenaar Soppe aan de Krimweg. Hier werden drie kinderen geboren. In 1939 werd Jan gemobiliseerd bij het Regiment Wielrijders. Op 10 mei 1940 raakte zijn onderdeel slaags met Duitse parachutisten, die in de omgeving van Den Haag landden.

In verbitterde gevechten slaagden de Nederlandse troepen erin de vijand grote verliezen toe te brengen. Jan Benjamins sneuvelde hierbij.

Na aanvankelijk in de gemeente Voorburg begraven* te zijn geweest, kreeg hij zijn laatste rustplaats in Coevorden. Op zijn graf op de Algemene Begraafplaats werd als eerbetoon zijn helm geplaatst. Helaas hebben onverlaten deze helm jaren geleden ontvreemd.

Jan Benjamins.


Jan Benjamins.Acht maanden na zijn dood, in januari 1941, werd zijn vierde kind geboren. Zijn vrouw, die nooit hertrouwde, overleed in 1972 en werd naast haar man begraven.

Voor heel veel informatie over de gevechtshandelingen waar Jan Benjamins gesneuveld is:

Ga naar de website van F. Oorschot en klik hier!

Naam : Benjamins, J.
Rang : Dienstplichtig Soldaat
Eenheid : Staf I-1RI
Geboren : 30 september 1907 te Dalen
Woonplaats : Coevorden
Overleden : 11 mei 1940 te Wassenaar
*
1e graf Wassenaarseslag
2e graf Wassenaar 22 mei 1940
3e graf Coevorden 6 november 1940.

Last update: 07-01-2007 by www.herdenking.nl